Nha khoa catarina

Vinamilk (VNM): lãi quý IV/2020 đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch lợi nhuận năm

DNĐT

16:19 01/02/2021


Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM – HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 cho thấy doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 14.424 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kinh doanh trong nước là 12.122 tỷ đồng, tăng 3.3% nhờ hợp nhất Công ty cổ phần GTNFoods (mã GTN – HOSE), dẫn đến lãi sau thuế của VNM đạt 2.236 tỷ đồng, tăng 2,7%, trong đó lãi sau thuế của riêng Vinamilk là 2.030 tỷ đồng.   

Giá vốn hàng bán quý này đạt 7.766 tỷ đồng, tăng 2,7% kéo theo lợi nhuận gộp giảm nhẹ 0,3% ở mức 6.658 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 602 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm ngoái, tuy nhiên các loại chi phí giảm không đáng kể, nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng mạnh lên 52% ở mức 736 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2020 của Vinamilk

Lũy kế cả năm 2020 ghi nhận doanh thu thuần đạt 59.636 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ và 11.236 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 6,5%. ESP đạt 4.770 đồng/cổ phiếu. Tương ứng đạt 100% và 105% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020.

Được biết năm 2020, Vinamilk mục tiêu đạt 59.600 tỷ đồng doanh thu và 10.690 tỷ đồng lãi sau thuế.

Tính đến cuối năm 2020, VNM có tổng tài sản hơn 48.432 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 69% ở mức 33.647 tỷ đồng.

VNM nắm giữ gần 864 tỷ đồng tiền mặt, giảm 63,6% so với đầu năm, báo cáo tài chính cho thấy có sự chuyển dịch khá lớn từ tiền mặt sang các khoản tương đương tiền (từ 286 tỷ đồng lên 1.247 tỷ đồng).

Riêng trong phần tài sản ngắn hạn, có khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn), tăng mạnh gần 40% so với số đầu năm lên mức 17.313 tỷ đồng. Khoản phải thu khách hàng tăng 20% lên mức 4.173 tỷ đồng.

Về hàng tồn kho, giá trị nguyên vật liệu vẫn đứng cao nhất trong danh mục đạt 2.923 tỷ đồng, tiếp đến là thành phẩm (1.185 tỷ đồng)…

Kết thúc phiên giao dịch 29/01, thị giá cổ phiếu VNM tăng 6,97% ở mức 102.800 đồng/cổ phiếu.

Kim Thành/DNĐT