Nha khoa catarina

Tổng cục GDNN và các trường ký kết chương trình hoạt động với tập đoàn doanh nghiệp lớn

DNĐT

05:58 26/12/2018


Trong năm 2018, việc gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp đang bắt đầu hình thành và vận hành tốt trong thực tiễn thông qua chương trình phối hợp công tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), với các hiệp hội, các tập đoàn,doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.


Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm nay cũng đánh dấu sự chuyển biến và cam kết mạnh mẽ trong việc gắn kết với DN trong giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐTBXH: Lần đầu tiên Tổ công tác của Bộ LĐTBXH trong việc gắn kết GDNN với doanh nghiệp với sự tham gia của các cơ quan đào tạo, việc làm, sử dụng lao động đã được thành lập và đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả. Đã có nhiều hoạt động nhằm hoàn thiện thể chế như đề xuất xây dựng các thông tư và ban hành kế hoạch gắn kết với doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động gắn kết với doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đã được triển khai: đồng loạt từ Tổng cục GDNN và các trường đã tổ chức các hoạt động ký kết chương trình hoạt động với các tập đoàn doanh nghiệp lớn như Vingroup, Mường Thanh, Samsung, BOSS … các Hiệp hội nghề nghiệp; VCCI trong tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, sử dụng lao động; xuất khẩu lao động. Sự chuyển biến tích cực từ các Sở LĐTBXH; các cơ sở GDNN ngày càng nhận thức gắn kết với DN là một thành tố trong đào tạo của nhà trường, tạo ra chất lượng trong đào tạo.


Đại diện VCCI chia sẽ kinh nghiệm trong hợp tác với DN

Đặc biệt VCCI đã vào cuộc với các hoạt động rõ nét, thiết thực như tập huấn nâng cao năng lực cho người đào tạo tại doanh nghiệp; Hội nghị hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng. Thu hút sự tham gia giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong triển khai các mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, đặc biệt đề xuất mô hình thành lập Hội đồng kỹ năng ngành của Úc, ILO, GIZ.

 Các địa phương đã quan tâm đến hoạt động gắn kết với doanh nghiệp; các cơ sở GDNN đã chủ động hơn, thuận lợi hơn khi tìm đến doanh nghiệp; các doanh nghiệp đã tích cực hơn trong việc tiếp cận, tìm đến các nhà trường. Các kết quả hoạt động nói trên, bước đầu đã tạo nên sự tạo nên sự đột phá về chất lượng GDNN, gắn đào tạo với việc làm, với thị trường lao động.

Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở GDNN để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;… xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN, tham gia xây dựng danh mục ngành, nghề đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên”…

Ngoài ra, Tổng cục GDNN cũng đẩy mạnh truyền thông về chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN; Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức các diễn đàn về thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaNghị định số 39/2018/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về gắn kết GDNNvới việc làm; phối hợp với một số địa phương tổ chức các hội nghị gắn kếtdoanh nghiệp; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người họctham gia cuộc thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới; Tổ chức chuỗi các diễn đàn tham vấn về xây dựng, triển khai tổ chứcđào tạo lại, đào tạo chuyển đổi, đào tạo thích ứng đối với đội ngũ lao động theoyêu cầu của vị trí làm việc trong doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài; Tiếp tục tổ chức ký kết các hợp tác với các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp lớn (các Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức; các Tập đoàn lớn như Vingroup, Tập đoàn FLC, .v.v….); cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác gắn kết GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động; Lựa chọn các cơ sở GDNN để tham gia các chương trình hợp tác với doanh nghiệp; lựa chọn doanh nghiệp để thí điểm đào tạo (tham gia xây dựng chuẩn, chương trình, tổ chức thực hành, thực tập cho người học tại DN….); Triển khai các mô hình gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp để cung cấp lao động cho các khu công nghiệp, khu chế xuất và lao động đi làm nước ngoài.

Trong đó tập trung triển khai mô hình tổ chức tuyền thông, tuyển sinh,đào tạo nhân viên chăm sóc người già, người bệnh, tiếng Nhật, các kỹ năng mềm cho lao động theo định hướng mục tiêu đi làm việc tại Nhật Bản; Đẩy mạnh phong trào thi tay nghề trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi tay nghề khu vực và thế giới thông qua việc bồi dưỡng tay nghề cho các cuộc thi; Hình thành ban/bộ phận phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, tổ chức công đoàn trong GDNN ở các cấp hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm với sự tham gia của VCCI, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đại diện đơn vị sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức công đoàn và đại diện cơ sở GDNN với chức năng tư vấn, tham gia việc xây dựng chiến lược, kế hoạch,quy hoạch, chính sách phát triển GDNN; Tiếp tục thí điểm và hoàn thiện quy trình thành lập hội đồng kỹ năng ngành trong một số lĩnh vực ưu tiên với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về GDNN, các bộ, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và hiệp hội nghề nghiệp (hiện đang triển khai ở một số dự án).

Một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có nhiều hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai hoạt động gắn kết với doanh nghiệp.

Các tỉnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Đắc Nông, Thanh Hóa, Ninh Bình,Quảng Ninh,… đã tổ chức hội thảo và ký kết hợp tác với doanh nghiệp dưới sựchủ trì của lãnh đạo UBNN; nhiều tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách của địa phương, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở GDNN trên địa bàn thúc đẩy gắn kết nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo như: TP. HồChí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc…Nhiều cơ sở đào tạo đã bước đầu thực hiện hiệu quả gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm như: Trường CĐ Kỹ nghệDung Quất, CĐ Kỹ nghệ II, CĐ Công nghệ Lilama II, CĐ Cơ điện Hà Nội, CĐ Cơ giới thủy lợi, Cao đẳng Lý Tự Trọng, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Công nghệ cao Hà Nội, CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, CĐ Kinh tế TP.HCM, CĐ Công nghiệp Hà Nội, Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác 2 .

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã hợp tác tốt với các cơ sở GDNN như: Trường Cao đẳng nghề Dung Quất, đã tổ chức ký kết các hợp đồng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh với nhu cầu là trên 16.000 nhân lực cho giai đoạn 2018 – 2020;trường cao đẳng Cơ điện Hà nội đã ký hợp tác với trên 50 doanh nghiệp về đào tạo, cung ứng nhân lực; Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng ký hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp để đào tạo và cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo

Tổng cục đã giới thiệu 9 trường cao đẳng du lịch (Hà Nội, Hải Phòng, Thương mại và Du lịch Nghệ An, Việt Úc – Đà Nẵng, Nha Trang, TP. HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ) để đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ sơ cấp cho người lao động đang làm việc tại Tập đoàn Mường Thanh;biến gỗ Tp. HCM 5 , Hiệp hội bán lẻ Việt Nam 6 , Tập đoàn Thaco Trường Hải, …

Dương Cầm

GÓC NHÌN